טיפול בתקלות נפוצות

תפעול תקלות חיבור לממשק VeriPAY

תקלות נפוצות:

1. קישור לא עולה
2. קוד שגיאה 0 בכניסה למערכת


קישור לא עולה

במידה והקישור לא עולה (כמו בדוגמא המצורפת), ניתן לבצע מספר בדיקות של הגדרות אינטרנט. בסיום כל בדיקה יש לנסות לבצע ריענון לעמוד ולנסות להתחבר שוב.
במידה ולא מצליח – יש לעבור לבדיקה הבאה.
img1-1
1. כניסה ל-Internet Options (אפשרויות אינטרנט) תחת תפריט Tools (כלים)
img1-2

אח”כ יש להיכנס ללשונית Advanced (מתקדם), לחפש את הסעיפים:
Use SSL 3.0 (השתמש ב- SSL3.0)
Use TLS 1.0 (השתמש ב-TLS 1.0)
ולוודא שהם מסומנים.
לאחר מכן יש לאשר, לרענן את העמוד ולנסות שוב להעלות את הקישור.
הערה!
ב-Internet Explorer 10 קיימת הגדרת בטיחות נוספת Use TLS 1.2, במידה ומסומנת – יש לבטל!

img1-3

2. כניסה ל-Internet Options (אפשרויות אינטרנט) תחת תפריט Tools (כלים)
img1-4

יש להיכנס ללשונית Security (אבטחה), לבחור ב-Trusted Sites (אתרים מהימנים) ולאחר מכן להקיש על Sites (אתרים).
img1-5

במידה והאתר לא קיים ברשימה, יש להוסיפו בשדה Add (הוסף), לאשר ולאחר מכן לרענן את העמוד ולנסות שוב להעלות את הקישור.
img1-6

3. כניסה ל-Delete Browsing History (מחיקת היסטוריית גלישה) תחת תפריט Tools (כלים)
ניתן להיכנס לתפריט זה גם ע”י הקשה על מקשים Ctrl+Shift+Del בו זמנית.

img1-7

כעת יש למחוק את היסטוריית הגלישה ע”פ צילום המסך הבא (ובהתאם למערכת ההפעלה של המחשב)
ב-Windows XP:
img1-8

ב-Windows 7:
img1-9

לאחר מכן יש להיכנס שוב ל-Internet Options (אפשרויות אינטרנט) תחת תפריט Tools (כלים)
img1-10

יש לבחור באפשרות Settings שנמצאת תחת לשונית General
img1-11

ולאחר מכן, בחלון שנפתח, יש לבחור באפשרות הראשונה “Every time I visit the webpage” ולהקיש OK.
img1-12

קוד שגיאה 0 בכניסה למערכת

במידה ובעת כניסה למערכת מתקבל קוד שגיאה “Error 0” כמו בדוגמא המצורפת
img2-1

יש לשנות את Compatibility View Settings (הגדרות תצוגת תאימות) ע”י לחיצה על אייקון דף קרוע בסרגל הכליםimg2-2

או דרך תפריט Tools (כלים):
img2-3

יש להקיש על Add להוספה ולאחר מכן להקיש על Close
img2-4

הגדרה נוספת שניתן לבדוק היא Developer Tools (כלי פיתוח) הנמצאת תחת Tools (כלים)
ניתן להיכנס לאופציה זו גם ע”י הקשה על מקש F12 במקלדת.
img2-5

במסך שנפתח יש לשנות בלשונית Browser Mode: IE את ההגדרה ל-Internet Explorer 8img2-6


תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות